Elektrická požární signalizace (EPS)

Systémy EPS tvoří důležitou součást systémů protipožární ochrany objektů a budov. Elektrická požární signalizace zajišťuje včasnou a rychlou identifikaci a lokalizaci vzniku ohniska požáru. Nasazením systému EPS je tak možné zabránit vzniku velkých materiálových ztrát a v horších případech i ztrátě lidských životů. EPS lze začlenit do integrovaných bezpečnostních a havarijních systémů ochrany majetku a osob.

Systém EPS tvoří vyhodnocovací ústředna, různé typy hlásičů a koncová a popřípadě ovládaní zařízení. EPS informuje uživatele o vzniku požáru akustickou a optickou signalizací přímo v objektu nebo pomocí zařízení dálkového přenosu signalizace na stanoviště pultu centrální ochrany (PCO),který je umístěn u hasičského záchranného sboru (HZS).

Hlásiče EPS pracují na různých fyzikálních principech; vyhodnocují optické, ionizační nebo teplotní parametry prostředí, ve kterém jsou umístěny. Všechny detektory jsou dnes již vybaveny složitou elektronikou řízenou procesorem, umožňující eliminovat plané poplachy. Systémy EPS mohou být instalovány jako samostatné aplikace nebo jako součásti vyšších integrovaných systémů řízení budov. Využití grafického nadstavbového vybavení potom umožňuje velmi rychlou orientaci v objektech a budovách a tím maximální zkrácení doby požárního zásahu od vzniku požáru. Programovatelnými výstupy ústředny je možné ovládat další zařízení související s protipožární ochranou (protipožární dveře, hasící zařízení, klíčové trezory, apod.).

Legislativní rámec zřizování EPS tvoří zákon č.67/2001Sb.o požární ochraně a z řady vyhlášek především č.246/2001Sb.,o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru a stavební zákon.Normativním základem pro obor EPS jsou normy řady EN 54.

Protipožární systém EPS může plnit i některé další funkce

  • předávat informace o požárně nebezpečné situaci na předem určená místa – pult centrální ochrany HZS

  • ovládat návazná zařízení bránící rozšíření požáru nebo usnadňující požární zásah

  • předávat informace o stavech signalizovaných ústřednou EPS do nadstavbového počítače

Ovládaná koncová zařízení mohou být sirény, majáky, objektová zařízení pro přenos informací z ústředny EPS na HZS. Dále je možné ovládat požární dveře a požární uzávěry, odpojovat další technologická zařízení, případně dávat informace pro automatické samozhášecí systémy.

Na systém EPS je možné navázat systém ozvučení objektu, který v případě požáru a jiných mimořádných událostí slouží jako evakuační rozhlas.

Nadstavbový systém AS200 je určen pro monitorování stavu systému EPS/EZS ve středně velkých a rozsáhlých objektech. Umožňuje sledovat z jednoho centrálního pracoviště vybaveného počítačem stavy připojených požárních ústředen nebo dalších zařízení. Signalizuje poplachové a poruchové stavy systému, archivuje stavy systému a zásahy obsluhy.  Počítač bývá zpravidla umístěn v místě s trvalou obsluhou (technický dispečink, požární útvar, vrátnice apod.). 

 

Produkty v kategorii
EPS - Elektrická požární signalizace

Níže neváhejte vybírat z námi nabízených produktů, rádi Vám pomůžeme s instalací, v případě větších zakázek se na nás obraťte a my Vám vypracujeme nabídku na míru.

Kategorie:Cena od:
Název:Cena do:
Stránky výpisu:
1-12 13-24 25-36 37-37

Hlásič kouře lineární MHG 662 je určen pro automatickou signalizaci požáru jako detektor kouře v adresovatelném i neadresovatelném systému elektrické požární signalizace lites.


Hlásič kouře lineární MHG 661 je určen pro automatickou signalizaci požáru jako detektor kouře v adresovatelném i neadresovatelném systému elektrické požární signalizace lites.


Adresovatelný technologický hlásič s vestavěným izolátorem určený ke spolupráci s adresovatelnými ústřednami elektrické požární signalizace LITES


Hlásič tlačítkový MHA 144 je těžký adresovatelný hlasič požáru určený ve spolupráci s adresova-telnými ústřednami elektrické požární signalizace (EPS) LITES pro manuální signalizaci požáru osobou, která požár zjistila.


Hlásič tlačítkový adresovatelný MHA 141 je určen pro manuální signalizaci požáru osobou, která požár zjistila. Používá se v adresovatelném systému elektrické požární signalizace LITES.


Svorkovnice MHY 703 je určena v systému elektrické požární signalizace LITES pro připojení samočinných „těžkých” hlásičů požáru na požární smyčku (hlásicí linku) ústředny a pro připojení signálního svítidla.


Je určena pro připojení interaktivních hlásičů požáru


Samočinný hlásič určený pro automatickou signalizaci požáru jako detektor kouře


Samočinný hlásič adresovatelného systému elektrické požární signalizace LITES, sloužící k signalizaci vznikajícího požáru jako detektor kouře na principu ionizace vzduchu a jeho příměsí v ionizační komoře.


samočinný hlásič určený pro automatickou signalizaci požáru jako detektor teplot v analogovém a adresovatelném systému elektrické požární signalizace LITES. Reaguje na dosaženou teplotu a změnu teploty před požárem nebo při něm.


samočinný hlásič určený pro automatickou signalizaci požáru jako detektor kouře


Samočinný detektor kouře určený pro adresovatelný systém elektrické požární signalizace LITES.


Stránky výpisu:
1-12 13-24 25-36 37-37