Elektrická požární signalizace (EPS)

Systémy EPS tvoří důležitou součást systémů protipožární ochrany objektů a budov. Elektrická požární signalizace zajišťuje včasnou a rychlou identifikaci a lokalizaci vzniku ohniska požáru. Nasazením systému EPS je tak možné zabránit vzniku velkých materiálových ztrát a v horších případech i ztrátě lidských životů. EPS lze začlenit do integrovaných bezpečnostních a havarijních systémů ochrany majetku a osob.

Systém EPS tvoří vyhodnocovací ústředna, různé typy hlásičů a koncová a popřípadě ovládaní zařízení. EPS informuje uživatele o vzniku požáru akustickou a optickou signalizací přímo v objektu nebo pomocí zařízení dálkového přenosu signalizace na stanoviště pultu centrální ochrany (PCO),který je umístěn u hasičského záchranného sboru (HZS).

Hlásiče EPS pracují na různých fyzikálních principech; vyhodnocují optické, ionizační nebo teplotní parametry prostředí, ve kterém jsou umístěny. Všechny detektory jsou dnes již vybaveny složitou elektronikou řízenou procesorem, umožňující eliminovat plané poplachy. Systémy EPS mohou být instalovány jako samostatné aplikace nebo jako součásti vyšších integrovaných systémů řízení budov. Využití grafického nadstavbového vybavení potom umožňuje velmi rychlou orientaci v objektech a budovách a tím maximální zkrácení doby požárního zásahu od vzniku požáru. Programovatelnými výstupy ústředny je možné ovládat další zařízení související s protipožární ochranou (protipožární dveře, hasící zařízení, klíčové trezory, apod.).

Legislativní rámec zřizování EPS tvoří zákon č.67/2001Sb.o požární ochraně a z řady vyhlášek především č.246/2001Sb.,o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru a stavební zákon.Normativním základem pro obor EPS jsou normy řady EN 54.

Protipožární systém EPS může plnit i některé další funkce

  • předávat informace o požárně nebezpečné situaci na předem určená místa – pult centrální ochrany HZS

  • ovládat návazná zařízení bránící rozšíření požáru nebo usnadňující požární zásah

  • předávat informace o stavech signalizovaných ústřednou EPS do nadstavbového počítače

Ovládaná koncová zařízení mohou být sirény, majáky, objektová zařízení pro přenos informací z ústředny EPS na HZS. Dále je možné ovládat požární dveře a požární uzávěry, odpojovat další technologická zařízení, případně dávat informace pro automatické samozhášecí systémy.

Na systém EPS je možné navázat systém ozvučení objektu, který v případě požáru a jiných mimořádných událostí slouží jako evakuační rozhlas.

Nadstavbový systém AS200 je určen pro monitorování stavu systému EPS/EZS ve středně velkých a rozsáhlých objektech. Umožňuje sledovat z jednoho centrálního pracoviště vybaveného počítačem stavy připojených požárních ústředen nebo dalších zařízení. Signalizuje poplachové a poruchové stavy systému, archivuje stavy systému a zásahy obsluhy.  Počítač bývá zpravidla umístěn v místě s trvalou obsluhou (technický dispečink, požární útvar, vrátnice apod.). 

 

Produkty v kategorii
EPS - Elektrická požární signalizace

Níže neváhejte vybírat z námi nabízených produktů, rádi Vám pomůžeme s instalací, v případě větších zakázek se na nás obraťte a my Vám vypracujeme nabídku na míru.

Kategorie:Cena od:
Název:Cena do:
Stránky výpisu:
1-12 13-24 25-36 37-37

Prvek systému elektrické požární signalizace, který se používá jako paralelní optická signalizace poplachu jednoho nebo několika hlásičů požáru zapojených na jedné lince (smyčce).


Hlásič tlačítkový MHA 182 je těžký hlasič požáru určený ve spolupráci s ústřednami elektrické požární signalizace (EPS) LITES pro manuální signalizaci požáru osobou, která požár zjistila.


Hlásič tlačítkový MHA 108 je zařízení elektrické požární signalizace LITES, které je určeno pro manuální signalizaci požáru osobou, která jej zjistila. Způsob použití je dán instrukčním obrázkem pod krycím sklem tlačítkového hlásiče. Po rozbití skla a zmáčknutí tlačítka signál z hlásiče zaktivuje v ústředně signalizaci požáru.


Zásuvka MHY 734.029 je určena pro připojení samočinných hlásičů požáru konvenčního typu MHG 231 a MHG 331 do systému EPS LITES. Jedná se o výlisek z plastické hmoty, v němž jsou umístěny šroubové svorky pro připojení vodičů požární smyčky, paralelní signalizace a pomocního vedení.


Hlásič plamene MHG 585 je určen pro automatickou signalizaci požáru jako detektor plamene v systému elektrické požární signalizace LITES.


Hlásič teplot MHG 386 je samočinný hlásič elektrické požární signalizace LITES, určený pro automatickou signalizaci vznikajícího požáru jako detektor reagující na zvýšenou teplotu vznikající před požárem nebo při něm.


Hlásič teplot MHG 385 je samočinný hlásič elektrické požární signalizace LITES, určený pro automatickou signalizaci vznikajícího požáru jako detektor reagující na zvýšenou teplotu vznikající před požárem nebo při něm.


Hlásič kouře optický MHG 282 je samočinný hlásič elektrické požární signalizace LITES, sloužící k indikaci vznikajícího požáru pomocí optického detektoru kouřových splodin hoření na principu rozptylu infračerveného záření na částicích kouře.


Hlásič plamene MHG 531 je určen pro automatickou signalizaci požáru jako detektor plamene v systému elektrické požární signalizace LITES.


Hlásič teplot kombinovaný MHG 331 je konvenční hlásič požáru s napěťovou charakteristikou určený ve spolupráci s ústřednami EPS LITES Liberec s. r. o. pro automatickou signalizaci požáru jako detektor teplot.


Hlásič kouře optický MHG 231 je určen pro automatickou signalizaci požáru jako detektor kouře v systému elektrické požární signalizace LITES.


Přípravek indikační MHY 737 je zvláštní příslušenství hlásiče kouře lineárního MHG 661 a MHG 662 umístěné v plastové instalační krabici na omítku s krytím IP 40 nebo v krabici BOPLA s krytím IP 54.


Stránky výpisu:
1-12 13-24 25-36 37-37