Hlásič kouře ionizační MHG 141

Hlásič kouře ionizační MHG 141 reaguje na zplodiny hoření - viditelné i neviditelné částice kouře (aerosoly). Používá se v místech předpokládaného výskytu a soustřeďování kouře.
Hlásič se připojuje do hlásicí linky adresovatelné ústředny MHU 109 nebo analogové ústředny MHU 110 (MHU 111) pomocí zásuvky MHY 717.015 nebo zásuvky s akustickou signalizací MHY 717.017. Jako paralelní signalizaci lze použít svítidlo MHS 409, MHS 408 (MHS 407, MHS 405).
Hlásič kouře ionizační MHG 141 splňuje mj. požadavky normy ČSN EN 54-7 a pro použití v EPS podléhá posuzování shody podle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a příslušných nařízení vlády.