Multiadresná jednotka MHY 416

Jednotka multiadresná se zapojuje do hlásicí linky ústředny a lze jí pomoci propojek nastavit adresu. Na adresovatelné ústředně využívá až 25 po sobě jdoucích adres (dle nastavení). K jednotce multiadresné lze připojit až 24 smyček, s jedním nebo více neadresovatelnými hlásiči, které se ústředně hlásí na příslušné nastavené adrese. Během provozu není jednotka multiadresná obsluhována. Klidový stav není signalizován. Vestavěná červená LED bliká při stavu POPLACH (POŽÁR). Jestliže jsou odpovídající hlásiče instalovány v prostředí s nebezpečím výbuchu, připojují se přes oddělovací jednotku MHY 904, kterou je u ústředny MHU 103 nutné doplnit. U ústředny MHU 106 jsou oddělovací jednotky v systému instalované.