Elektrická zabezpečovací signalizace (EZS)

EZS je soubor zařízení složený z několika částí, tvořících komlexní zabezpečovací řetězec (čidla, ústředny, přenosové prostředky, signalizační a ovládací panely).Propojení čidel s ústřednou může být realizováno tzv. drátově pomocí elektrických kabelů nebo bezdrátově pomocí rádiových vln. EZS monitoruje vstup neoprávněných osob do prostorů, které jsou touto signalizací střeženy, a následně při vyhlášení poplachu dávají podnět k přivolání policie nebo bezpečnostní služby. Instalaci EZS předchází zpracování bezpečnostního posouzení objektu, které stanoví kritická místa a vyhodnotí veškerá rizika, definuje úroveň a stupeň zabezpečení a navrhne technické řešení, včetně návrhu režimového opatření. Následně je zpracován projekt, následuje instalace zařízení,proškolení obsluh a uvedení do trvalého provozu.Součástí nabízených služeb společnosti je také provádění servisu,pravidelných revizí a kontrol těchto zařízení. Úroveň zabezpečení rozlišujeme do čtyř kategorií a to na rizika velmi vysoká,vysoká,průměrná a nízká. Schvalování komponentů EZS,navrhování ,instalace a revize systémů EZS se řídí skupinou harmonizovaných norem ČSN EN 50131.

Jaké jsou hlavní přednosti klasických systémů?

Výrobky jsou většinou levnější než bezdrátové (pokud se nepočítá instalační materiál a práce) a lze většinou kombinovat komponenty několika výrobců v jedné instalaci. Není nutné měnit baterie ve snímačích, je však potřebné provádět preventivní prohlídky systému.

Jaké jsou hlavní přednosti bezdrátových systémů?

Samotná instalace je velmi čistá (s minimem vrtání a sekání) a rychlá (a tedy levná). Výsledný vzhled interiéru není potom ani narušen instalačními lištami. Systémy jsou velice rychle rozšířitelné a lze je i jednoduše odinstalovat (pokud se třeba stěhujete). Samotestující funkce všech součástí systému upozorní na případnou poruchu nebo potřebu výměny baterií.

Perimetrické (obvodové - venkovní) zabezpečovací systémy.

Perimetrická ochrana je venkovní obvodová ochrana areálu; je speciální aplikací technických, elektronických, popřípadě elektronicko - mechanických venkovních zabezpečovacích systémů. Je důležitou součástí střežení rozsáhlých komplexů budov a prostorů jako jsou např.elektrorozvodny,letiště,věznice,průmyslové objekty,vodárny atd.Účelem perimetrického střežení je zachytit případného narušitele technickými prostředky včas,tedy v okamžiku,kdy ještě nepáchá trestnou činnost ve střežených prostorách. Základním požadavkem na prvky venkovní perimetrické ochrany je nezávislost funkce na klimatických podmínkách.Pro aplikace v praxi se v současné době nabízí rozsáhlý sortiment prvků.Každý z nich má podle použitého fyzikálního principu své výhody a nevýhody. Volba vhodného typu pro konkrétní úlohu zabezpečení závisí proto na zkušenostech a odborných znalostech projektanta. V současné době se využívají např. infračervené pasivní detektory,infračervené závory,mikrovlnné závory, mikrofonní nebo optické kabely snímající vibrace,štěrbinové kabely, deformační senzory a tlakové podzemní hadice,videodetektory pohybu.

Napojování na pulty centralizované ochrany (PCO)

S rozvojem komerčních služeb soukromých hlídacích agentur přebírají úlohu vyhlášení poplachu od sirén přenosová zařízení, která zprostředkují po zvoleném médiu (telefonní linka,ISDN linka,rádiová síť,GSM síť,aj.)přenos informací o stavu systému či narušení objektu v digitální podobě majiteli nebo na monitorovací pracoviště PCO hlídací agentury nebo policie. V odůvodněných případech je žádoucí používat dvě nezávislé přenosové cesty,např. telefonní linka a rádiová síť. Používané formáty přenosů jsou normalizovány. Oproti lokální signalizaci poplachových stavů nabízí připojení elektronických bezpečnostních systémů (EPS,EZS,CCTV) na pracoviště PCO daleko efektivnější ochranu objektů. V případě narušení vyjíždí na místo speciální zásahová jednotka hlídací agentury, policie nebo hasičů.Přenos poplachových signálů je samostatná úloha vymezená funkcí poplachového přenosového systému.Tato oblast je normalizačně popsána souborem norem řady ČSN EN 50136.

 

Produkty v kategorii
EZS - Elektrická zabezpečovací signalizace

Níže neváhejte vybírat z námi nabízených produktů, rádi Vám pomůžeme s instalací, v případě větších zakázek se na nás obraťte a my Vám vypracujeme nabídku na míru.

Kategorie:Cena od:
Název:Cena do:


Momentálně není k dispozici žádný produkt dle Vašeho výběru.