Elektrická požární signalizace (EPS)

Systémy EPS tvoří důležitou součást systémů protipožární ochrany objektů a budov. Elektrická požární signalizace zajišťuje včasnou a rychlou identifikaci a lokalizaci vzniku ohniska požáru. Nasazením systému EPS je tak možné zabránit vzniku velkých materiálových ztrát a v horších případech i ztrátě lidských životů. EPS lze začlenit do integrovaných bezpečnostních a havarijních systémů ochrany majetku a osob.

Systém EPS tvoří vyhodnocovací ústředna, různé typy hlásičů a koncová a popřípadě ovládaní zařízení. EPS informuje uživatele o vzniku požáru akustickou a optickou signalizací přímo v objektu nebo pomocí zařízení dálkového přenosu signalizace na stanoviště pultu centrální ochrany (PCO),který je umístěn u hasičského záchranného sboru (HZS).

Hlásiče EPS pracují na různých fyzikálních principech; vyhodnocují optické, ionizační nebo teplotní parametry prostředí, ve kterém jsou umístěny. Všechny detektory jsou dnes již vybaveny složitou elektronikou řízenou procesorem, umožňující eliminovat plané poplachy. Systémy EPS mohou být instalovány jako samostatné aplikace nebo jako součásti vyšších integrovaných systémů řízení budov. Využití grafického nadstavbového vybavení potom umožňuje velmi rychlou orientaci v objektech a budovách a tím maximální zkrácení doby požárního zásahu od vzniku požáru. Programovatelnými výstupy ústředny je možné ovládat další zařízení související s protipožární ochranou (protipožární dveře, hasící zařízení, klíčové trezory, apod.).

Legislativní rámec zřizování EPS tvoří zákon č.67/2001Sb.o požární ochraně a z řady vyhlášek především č.246/2001Sb.,o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru a stavební zákon.Normativním základem pro obor EPS jsou normy řady EN 54.

Protipožární systém EPS může plnit i některé další funkce

  • předávat informace o požárně nebezpečné situaci na předem určená místa – pult centrální ochrany HZS

  • ovládat návazná zařízení bránící rozšíření požáru nebo usnadňující požární zásah

  • předávat informace o stavech signalizovaných ústřednou EPS do nadstavbového počítače

Ovládaná koncová zařízení mohou být sirény, majáky, objektová zařízení pro přenos informací z ústředny EPS na HZS. Dále je možné ovládat požární dveře a požární uzávěry, odpojovat další technologická zařízení, případně dávat informace pro automatické samozhášecí systémy.

Na systém EPS je možné navázat systém ozvučení objektu, který v případě požáru a jiných mimořádných událostí slouží jako evakuační rozhlas.

Nadstavbový systém AS200 je určen pro monitorování stavu systému EPS/EZS ve středně velkých a rozsáhlých objektech. Umožňuje sledovat z jednoho centrálního pracoviště vybaveného počítačem stavy připojených požárních ústředen nebo dalších zařízení. Signalizuje poplachové a poruchové stavy systému, archivuje stavy systému a zásahy obsluhy.  Počítač bývá zpravidla umístěn v místě s trvalou obsluhou (technický dispečink, požární útvar, vrátnice apod.). 

 

Produkty v kategorii
EPS - Elektrická požární signalizace

Níže neváhejte vybírat z námi nabízených produktů, rádi Vám pomůžeme s instalací, v případě větších zakázek se na nás obraťte a my Vám vypracujeme nabídku na míru.

Kategorie:Cena od:
Název:Cena do:
Stránky výpisu:
1-12 13-24 25-36 37-37

Hlásič tlačítkový MHA 142 je určen pro použití na místech chráněných proti povětrnostním vlivům všude tam, kde vyhovuje svým krytím a klimatickou odolností. Hlásič tlačítkový MHA 142 splňuje požadavky normy EN 54 -11.


Tablo obsluhy je doplňkové zařízení systému elektrické požární signalizace, jehož prostřednictvím lze získávat informace o stavech systému s ústřednami MHU 116 a MHU 117, a které umožňuje jejich ovládání.


Elektronika ústředny je zabudována v plechové skříni s víkem. V horní části víka je panel s grafickým displejem 320x240 bodů, signalizačními diodami a ovládacími tlačítky. Uvnitř skříně jsou desky s elektronikou, osazené (vyjma silových prvků) prvky pro povrchovou montáž.


Hlásič kouře ionizační interaktivní je samočinný hlásič sloužící k signalizaci vznikajícího požáru jako detektor kouře na principu ionizace vzduchu a jeho příměsí v ionizační komoře.


Hlásič teplot MHG 383 je samočinný hlásič určený pro automatickou signalizaci požáru jako detektor teplot v analogovém a adresovatelném systému elektrické požární signalizace LITES.


Neadresovatelná ústředna MHU 113 je zařízení elektrické požární signalizace. Slouží k příjmu a vyhodnocení signálů od neadresovatelných hlásičů požáru. Svým charakterem a funkcí je určena k nasazení v menších a středních objektech.


Jednoduchý nadstavbový prvek v analogovém adresovatelném systému EPS LITES, který signalizuje stavy z připojených ústředen MHU 110 a MHU 111 a umožňuje jejich ovládání.


Určena především pro požární zabezpečení středních a větších objektů.


Je určen ve spolupráci s ústřednami elektrické požární signalizace (EPS) pro automatickou signalizaci vznikajících požárů jako detektor, reagující zejména na viditelné částice kouře.


Samočinný detektor kouře určený pro adresovatelný systém elektrické požární signalizace LITES.


Samočinný detektor kouře určený pro adresovatelný systém elektrické požární signalizace LITES.


Stránky výpisu:
1-12 13-24 25-36 37-37