Hlásič tlačítkový MHA 108

Hlásič tlačítkový MHA 108 se používá ve vnitřních prostorech, kde se předpokládá trvalý pohyb osob nebo tam, kde je použití samočinných hlásičů neúčelné (schodiště, haly apod.).

Hlásič MHA 108 se vyrábí ve dvou variantách:
MHA 108.132 s napěťovou charakteristikou
MHA 108.133 s proudovou charakteristikou

Hlásiče jsou určeny pro připojení k ústřednám MHU 103, MHU 105 (pouze MHA 108.133), MHU 106 (MHA 108.132 pomocí jednotky smyček JSM-5, MHA 108.133 pomocí JSM-4), MHU 108 a MHU 113.
Pro použití v EPS podléhá hlásič posuzování shody podle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a příslušných nařízení vlády. Hlásič splňuje požadavky normy ČSN EN 54-11.