Hlásič teplot MHG 386

Hlásič MHG 386 je vyráběn v tzv. proudovém provedení. Je určen především pro prostředí s nebezpečím výbuchu, a to ve spojení s ústřednami MHU 106, MHU 108, MHU 113, MHU 109, MHU 110 a MHU 111. S ústřednou MHU 106 lze použít hlásič ve spojení se smyčkou JSM-4. Připojení k adresovatelné ústředně MHU 109 nebo analogové ústředně MHU 110 (MHU 111) se provede přes adresovací jednotku MHY 409. Připojení k požární smyčce se provede pomocí svorkovnice MHY 703, případně mimo prostředí s nebezpečím výbuchu pomocí svorkovnice MHY 713. Jako paralelní signalizaci lze použít svítidlo MHS 408, MHS 409 (MHS 405, MHS 407).

Hlásič smí pracovat:

  • v prostředí s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par podle ČSN 33 2320
  • v prostředí s nebezpečím výbuchu hořlavých prachů podle ČSN 33 2330
  • v prostředí s nebezpečím výbuchu výbušin podle ČSN 33 2340

 

Pro použití v EPS podléhá hlásič posuzování shody podle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a příslušných nařízení vlády. Pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu hlásič podléhá schválení FTZÚ v Ostravě - Radvanicích A0 210. Je konstruován podle ČSN EN 54-5 třída B s výjimkou čl. 4.5 z důvodu jeho použití jako náhrady za starší typ MHG 381 ve stávajících EPS.
Poznámka: Mimo prostředí s nebezpečím výbuchu lze hlásič MHG 386 připojit rovněž k ústředně MHU 103.