Hlásič kouře optický MHG 282

Hlásič MHG 282 je určen především pro prostředí s nebezpečím výbuchu, a to ve spojení s ústřednami MHU 106, MHU 108, MHU 113, MHU 109, MHU 110 a MHU 111. S ústřednou MHU 106 lze použít hlásič MHG 282.050 (viz níže) ve spojení se smyčkou JSM-4, MHG 282.049 se spojení se smyčkou JSM-5. Připojení k adresovatelné ústředně MHU 109 nebo analogové ústředně MHU 110 (MHU 111) se provede přes adresovací jednotku MHY 409. Připojení k požární smyčce se provede pomocí svorkovnice MHY 703, případně mimo prostředí s nebezpečím výbuchu pomocí svorkovnice MHY 713. Jako paralelní signalizaci lze použít svítidlo MHS 408, MHS 409 (MHS 405, MHS 407).
Hlásič smí pracovat:
- v zóně 1 a 2 prostoru s nebezpečím výbuchu plynů podle ČSN EN 60079-14
- v zóně 22 prostoru hořlavých prachů podle ČSN EN 50281-1-2
- v prostoru V1, V2, V3 s nebezpečím požáru nebo výbuchu výbušin podle ČSN 33 2340

Hlásiče se vyrábějí v těchto variantách:
MHG 282.049 - napěťový
MHG 282.050 - proudový
MHG 282.053 - pro speciální účely (předměstské vlaky)

Pro použití v EPS podléhají posuzování shody podle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a příslušných nařízení vlády. Pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu hlásič podléhá schválení FTZÚ v Ostravě - Radvanicích A0 210. Splňuje požadavky normy ČSN EN 54-7.
Poznámka: Mimo prostředí s nebezpečím výbuchu lze hlásič MHG 282